Make your own free website on Tripod.com

Young Echo in his mom's words...

"Si Jericho kasi, noong maliit pa lang, likas na talagang tahimik. Palaging nakakulong at palaging nag-iisip gayong ang bata-bata pa lang naman. Kaya sabi ko nga noon, bakit ganito ang batang ito? Sa bintana siya palagi, nakapangalumbaba lang. Kaya sabi ko nga, eh, kung ano talaga ang ugali noong bata, ganoon din kapag lumalaki na."

"Ang natatandaan ko pa kay Jericho noon, mahilig siya sa bola. 'Yung mga laruan niya noong bata pa siya, buhay pa rin hanggang ngayon. 'Yung mga lego niya noon, sabi nga niya, itabi ko raw, 'yung iba, naipamigay na."

"Hindi ko naman nakikitaan si Jericho na mag-aartista pala. Basta 'yan, mahilig sa TV. Ang kausap niya, palaging TV. Ang tawag ko sa kanya noon, dahil Bicolana akong talaga, Bondying."

"Saka, masakitin si Jericho noong bata pa. Madali siyang lagnatin at trangkasuhin. Talagang tahimik lnag, 'yun ang natatandaan ko sa kanya. Hindi nga siya naglalabas. TV lang ang mundo niya."

"At saka, kapag mayroong may birthday, ako or ang lola niya, nag-iipon 'yan sa baon niya at saka siya bibili ng regalo."

- Mrs. Rose Vibar

PSY MB | Jericho & Kristine MB | WWW

Disclaimer: The fan site is very unofficial. The author is not connected in any way with jericho rosales
and kristine hermosa. They don't know who I am and I have never met them in person.
If there is any material here that you think should'nt be here, please inform
me and i will remove it asap. Thanks for visiting.
My email is piper0880@yahoo.com